Co-productie

Hoe kan de kennis van gebruikers en actoren ingezet worden als voorwaarde van een geslaagd publieke ruimteproject ?

Deze studiedag verkent verschillende benaderingen om de kennis, verwachtingen en noden van gebruikers en actoren in het ontwerp van de publieke ruimte te integreren. Daarvoor worden twee pistes gevolgd.


1. Bijdragen die op een inventieve manier het feitelijke gebruik (de relatie tussen de structuur van ruimte en haar gebruik en betekenis) van de ruimte in kaart brengen.
(Welke connotaties en betekenissen roept een publieke ruimte op? Hoe eigenen gebruikers zich de ruimte toe?Op welke manier is de publieke ruimte ‘geleed’? Hoe worden er herkenbare deelruimtes met een verschillend statuut gedefinieerd en hoe krijgen ze ruimtelijk vorm? )


2. Bijdragen die aangeven hoe gebruikers van de publieke ruimte en de actoren die bij de vormgeving en het beheer betrokken zijn, kunnen worden opgenomen in het proces van de vormgeving van de publieke ruimte.
Welke participatieve technieken kunnen ingezet worden om gebruikers van de publieke ruimte te betrekken bij de vormgeving ervan? Hoe kunnen de wensen, noden en verwachtingen van actoren in het proces meegenomen worden, en hoe kan er tussen mogelijke conflicterende eisen bemiddeld worden? Wat is de rol van het ontwerp in participatieve processen?

 

 

Praktische informatie

 

Plaats: Abattoir - Kelders van Kuregem - Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Bruxelles

Metrolijn 2 - Clemenceau of Delacroix

Datum: Vrijdag 28 november 2014

Deze themadag is helaas volzet. Graag verwelkomen we U op een van de volgende themadagen van ]pyblik[: 16/01/15 - Tactical Urbanism

Programma

9h00 ONTVANGST en INTRODUCTIE - ]pyblik[

 

9h30 BEZOEK IN DE WIJK (FR)

"Objectieve lezing van de site"

Onder begeleiding van: Francis Schaukens (Mobiel Brussel), Guy Vanbeek (Gemeente Anderlecht) en Cataline Sénéchal (Forum Abattoir)

 

11h30 PAUZE

 

11h45 DWARSLEZING: DETECTIE VAN STEDELIJKE ROUTINES (NL)

"Gebiedsspecifieke competenties en hun inzet in processen van ruimtelijke planning en stedenbouwkundig ontwerp"

Paul Blondeel, VUB

 

12h30 LUNCH

 

13h30 VOORSTUDIE STADSVERNIEUWINGSPROJECT (NL)

"Voorstelling ruimtelijke analyse rond de sites van Abattoir en Erasmus die in opdracht van het VGC werd gevoerd"

Jens Aerts & Stefan De Corte - Cosmopolis, VUB

 

14h00 PLENAIRE SESSIE STAKEHOLDERS

"Confrontatie van de visies van de verschillende stakeholders op de site van Slachthuizen"

Gordana Micic (Mobiel Brussel), Guy Vanbeek (Gemeente Anderlecht) en Cataline Sénéchal (Forum Abattoir) - Moderator: Michael Ryckewaert

 


14h30 PAUZE

 

14h45 EXTERNE VISIES OP CO-PRODUCTIE EN DE CASE VAN DE SLACHTHUIZEN

Cristina Braschi (Doctorante en Art de Bâtir et Urbanisme, LOCI, UCL), Steven Melemis (Bazar Urbain) en Eva De Baerdemaeker (Cultureghem)

 

16h30 AFSLUITEND DEBAT

 


17H00 EINDE VAN DE DAG

 

Deze themadag zal vormgegeven worden door de leden van COSMOPOLIS (Faculteit van Wetenschappen – Departement geografie van de VUB) in samenwerking met Departement Architectuur (KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas (@LUCA)), LOUISE (Faculté d’architecture van de ULB) en CREAT (Faculté LOCI van de UCL).