Masterclass Brabantwijk

Burgerinteractie

De masterclass had als doel een dialoog te initiëren tussen de verschillende actoren die in het kader van het projectontwerp binnen deze buurt betrokken waren. De voorstellen die tijdens de 3 dagen ontwikkeld werden vertrekken vanuit de problematieken die door de gebruikers van de Brabantwijk in het licht gesteld werden. Tijdens de laatste dag van de masterclass werden de voorstellen aan de gebruikers gepresenteerd binnen het idee om de discussie te openen.

De publicatie presenteert de verschillende projecten van de deelnemers die gericht zijn op het ontsluiten van de publieke ruimte en het opnieuw aanwakkeren van de multifunctionaliteit, en wordt afgesloten met een samenvatting van de verschillende theoretische interventies van de experts.


Leader: Petra Pferdmenges (alive architecture)

Internationaal expert: Marjetica Potrc

Nationaal expert: Sophie Van Bruystegem

Lokaal expert: Christophe Mercier

In samenwerking met BRAL die het participatieve luik voor zijn rekening nam

Découvrez la publication

Votre navigateur ne permet pas l’affichage des PDF, cliquez sur ce lien pour télécharger le fichier PDF